SALORA ORTOPERSPEKTA

äänikenttä konserttisalissa/esite SALORA HIFI STEREO

Otsikkokuvassa on yksinkertaistettu kuva konserttisalin äänikentästä. Äänikenttä koostuu suorasta äänestä, aikaisista heijastuksista ja jälkikaiuntakentästä. Äänikenttä on riippuvainen kuuntelupaikasta. Tällä on vaikutusta varsinkin suoraan tulevan äänen kokemiseen. Seuraava teksti on suoraan HI-FI STEREO 3000 ja 3001 käyttöohjeesta.

Jos istumme aivan etupenkissä, kuulemme esityksenhieman samoin kuin kotonakin - oikea vasen vaikutelma on selvä. jokainen konsertissa kävijä tietää kuitenkin, että etupenkin paikat eivät suinkaan ole parhaat, sillä niillä istuttaessa puuttuvat esityssalin akustiset tekijät.Asiantunteva kuulija yrittääkin saada paikkansa salin keskivaiheilta, jossa kuulija kokee suoran äänen lisäksiseinistä heijastuneet äänet.Lukuisat heijastumat luovat salin akustiikan. Näin syntyy äänikenttä, jonka korva tajuaa ilmavan luonnollisena.Jokainen soitin erottuu yoisesta, vaikka kuuntelija ei pystykään sanomaan, mikä kuuluu oikealta mikä vasemmalta. Näin saadaan musiikin perspektiivi- l. syvyysvaikutelma.

SALORA HI-FI STEREO 3000 eli SALORA ORTOPERSPEKTA ottaa huomioon äänityspaikalla olevan akustiikan. Kuultava suora ääni johdetaan suuren vahvistimen kautta kuulijan edessä olevaan kokoäänialueen kaiuttimeen. Poikittaisheijastumat ohjataan puolestaan pienen vahvistimen kautta kahteen kuunteluhuoneen sivuille sijoitettuun vastakkaisvaiheessa toimivaan keskiäänialueen kaiuttimeen.

Ortoperspekta-järjestelmän merkittäviä toistossa havaittuja etuja kaksikanavaiseen stereoon verrattuna ovat mm.:

  • Erittäin laaja-alainen stereovaikutelma. Kuuntelija ei ole sidottu tiettyyn paikkaan kaiuttimien keskivaiheille

  • Soitettaessa hiljaisella äänen voimakkuudella täydellinen stereovaikutelma säilyy, jonka johdosta OP, OrtoPerspekta, soveltuu stereofonisen taustamusiikin lähteeksi.

  • Äänilevyillä ja ULA-stereossa esiintyvät erotuskanavaa haittaavat suhinat ja kohinat pienenevät.

  • Neliraitamagnetofonia voidaan käyttää kuunneltaessa kaksiraitaisia MS-äänityksiä, sillä erotusraidan heikkeneminen korjaantuu.

SALORA ORTOPERSPEKTA perustui Tapio Köykän patenttiin ja valmistus tapahtui lisenssisopimuksen pohjalta.  

Ortoperspektasta on näkynyt monenlaista kirjoitusasua. Suomessa  ja Saksassa kirjoitetaan ORTOPERSPEKTA ja vastaavasti Ruotsissa ja Englannissa ORTHOPERSPECTA.

Ortoperspektalla on myös haittansa. Järjestelmä on suunniteltu konsettisalin äänikentän tuomiseen kuuntelutilaan. Sillä ei voida saavuttaa äänen tulosuuntien erottelua eikä järjestelmä siten toimi ulkoäänityksissä. Järjestelmä vaatii myös hyvin tarkkaa vaiheiden hallintaa äänitystilanteessa. Nykyiset tallennustekniikat eivät useimmiten täytä tätä vaatimusta jonka johdosta ortoperspekta toimii useimmiten huonosti. Parhaimmillaan ortoperspektalla toistettu ääni on todella vaikuttavaa.

ORTOPERSPEKTA oli oman aikansa lapsi eikä vastaa enää tämän päivän vaatimuksia ja näkemyksiä SURROUND SOUNDille. Järjestelmä käytti syntyaikansa tallennustekniikan suomia mahdollisuuksia ja perustui kahden stereokanavan tekniikalle. Ortoperspekta lienee ollut ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä kaupallisia surround sound-järjestelmiä.  

Näiden sivujen ylläpitäjän mielestä ortoperspekta on luonnoton ja  vajavainen samalla tavoin kuin kaksikanavainen järjestelmäkin eikä tuota aitoa tilaääntä eikä kykene välittämään konserttisalin äänikenttää kuuntelutilaan. Käyttäisin ortoperspekta-järjestelmästä nimitystä "PSEUDO SURROUND", näennäinen tilaääni, samassa merkityksessä kuin "PSEUDO STEREO" kaksikanavaisissa järjestelmissä. Ylläpitäjällä oli ortoperspekta stereojärjestelmänä n. 15 vuotta. Olin rakentanut SALORA HIFI STEREO 6600:sta ortoperspekta version.

SALORAN ORTOPERSPEKTA LAITTEET

SALORA HIFI STEREO 3000

SALORA HIFI STEREO 3001

SALORA HIFI STEREO 6600

ortoperspekta/proto

AIHEESEEN LIITTYEN

lisää monikanavaisesta äänentoistosta

lisää

suuntakuulemisesta ja saliakustiikasta

SALORAN tekniikkaa

SALORA radiot

etusivu